Växelkurser

När man pratar om växelkurser är det lätt att få uppfattningen om att det i varje ögonblick bara existerar en enda växelkurs för ett visst valutapar. Sanningen är dock att handeln med forex inte är centraliserad och det finns dessutom många olika företag och organisationer som publicerar växelkurser – inklusive mäklare som samtidigt fungerar som market makers och publicerar sina egna växelkurser på den egna handelsplattformen.

Växelkurser från Forex Interbank Market

Forex Interbank Market är en mycket viktig och inflytelserik del av den stora globala forexmarknaden. Det som sker på Forex Interbank Market är drivande för växelkurser och handelsakvitet på hela forexmarknaden och det är enorma belopp som omsätts på Forex Internbank Market varje handelsdag.

Handeln på Forex Internbank Market domineras av stora banker som agerar som market makers. De handelsdeskar som ingår i Forex Interbank Market har tillgång till enorma mängder kapital att flytta runt och bemannas av professionella forexexperter.

Värt att tänka på är också att handeln på Forex Internbank Market inte har samma transaktionskostnader som vi vanliga småskaliga hobbyhandlare betalar till våra nätmäklare, eftersom kostnadsstrukturen fungerar annorlunda och det är så stora volymer som omsätts.

När vi talar om Forex Internbank Market så avser vi inte någon viss enskild valutabörs eller börshus där den här handeln sker, utan det är en decentraliserad marknad som utgörs av många olika stora aktörer på olika platser i världen.

Vad är ett Forex Rate Table?

Ett Forex Rate Table är en tabell där du kan se växelkurserna för olika valutapar.

En bra tabell kommer att innehålla många olika typer av information, såsom:

 • Last price
 • Bid price
 • Ask price
 • Actual price change
 • Price change in %
 • Daily open
 • Daily high
 • Daily low
 • Volatility
 • Current price trend
 • Oversold/overbought conditions

Eftersom engelska är det dominerande språket inom forexhandelsvärlden använder dessa tabeller vanligen engelska termer även när de publiceras i icke-engelskspråkiga länder. Vi använder därför mycket engelska termer även i vår text om forexhandel, så att det blir enklare för våra läsare att känna igen sig när de stöter på en sådan tabell framöver.

Att förstå en växelkurstabell

 • De första punkterna man brukar kolla på när man analyserar en växelkurstabell för att fatta spekulationsbeslut är Bid price, Ask price och Last price. Detta visar vad marknadens aktörer är villiga att betala, är villiga att sälja för och aktuell prispunkt för affärer som faktiskt genomförs.
 • När man tittar på en växelkurstabell som uppdateras live brukar priserna för Bid/Ask/Last visas i rött eller grönt beroende på om de rört sig neddåt eller uppåt.
 • Mid-point price är det aritmetiska genomsnittet av Bid price och Ask price. Vissa tabeller visar endast mid-point istället för ett separat bid price och ett separat ask price.
 • Actual price change, det vill säga verklig prisförändring, visar skillnaden mellan aktuellt pris och dagens öppningspris. Om du tittar på price change in % får du samma information, men visat som procent istället.
 • Om en växelkurstabell innehåller tekniska indikatorer brukar de inte uppdateras lika frekvent som Bid/Ask/Last.
 • På vissa sajter har växelkurstabellerna extra verktyg och information, antingen i själva tabellen eller i nära anslutning till den. Det kan till exempel visas en nyhetsremsa med nyheter som anses vara relevant för de valutapar som ingår i tabellen.

Att beräkna växelkurser

Eftersom forexmarknaden inte är centraliserad är det inte helt lätt att beräkna växelkurser. Det är inte som när en viss aktie endast är noterad vid NYSE och det är siffrorna från NYSE som gäller. Både nationella centralbanker och privata aktörer, till exempel Oanda Corporation, publicerar växelkurser baserade på sina egna beräkningar och marknadsanalyser.

Olika leverantörer av växelkursinformation kan publicera siffror som skiljer sig en del från varandra utan att det är särskilt konstigt eller ett tecken på att någon av dem har gjort något stort fel. Hur ofta en leverantör uppdaterar siffrorna kommer också att spela roll, liksom hur mycket energi de lägger ned på vissa valutapar i förhållande till andra.

Att handla baserat på växelkurstabeller

Viktigt: I den praktiska verkligenheten för dig som hobbyhandlare är det siffrorna hos din mäklare som avgör vilka köp- och säljskurser du kommer att få tillgång till. Du kan alltså inte titta på en växelkurstabell för Forex Interbank Market och utgå ifrån att din mäklare kommer att ge dig exakt samma kurser och i exakt samma ögonblick. De stora händelserna på den globala forexmarknaden påverkar vilka växelkurser din mäklare kommer att erbjuda, men de följer dem inte exakt.

På samma sätt kommer det lokala valutaväxlingskontoret på flygplatsen inte ge dig de exakta växelkurserna från Forex Interbank Market när du vill växla lite svenska kronor till turkiska lira inför solsmestern i Marmaris.

Detta innebär inte att växelkurser och annan data från Forex Interbank Market är meningslös information för småskaliga forexhandlare. Tvärt om kan det vara mycket bra att hänga med i vad som händer på den här marknaden och analysera trenderna eftersom de har en så stor påverkan på vad som kommer att hända framöver – inklusive vad som kommer att hända hos din mäklare om det är en någorlunda seriös mäklare du använder dig av som inte bara fabricerar växelkurser ur tomma intet för sina egna syften.

Källor:

Författare:

Granskad av: