Forex Index Trading

Istället för att spekulera på ett visst valutapar kan man välja att spekulera på ett index för en viss valuta. Om du till exempel spekulerar på valutaparet CAD/USD är det bara värderelationen mellan CAD och USD du spekulerar på, men det kan finnas situationer där en handlare till exmepel vill spekulera på värdet på CAD utan att det ska vara avhängigt enbart på relationen till USD.

När man inom valutahandeln talar om index menar man vanligen en korg av tillgångar som lagts ihop för att representera en viss marknadssektor.

Ett forex index används vanligen för att mäta värdet av en viss valuta i förhållande till en grupp andra valutor. Det förekommer också index där en valuta mäts i förhållande till priset på andra tillgångar än valuta, till exempel råvarurpriser.

Relationen mellan två valutor (t ex USD/CAD) tenderar att vara mer volatil än relationen mellan en valuta och en korg av andra valutor (t ex USD vs. EUR, JPY, GBP, CAD, SEK och CHF).

forex index handel
Index Handel kan vara ett bra sätt att tjäna pengar på valutamarknaden

Exempel på forex index

 • U.S. Dollar Index
 • Euro Currency Index
 • Swiss Franc Index
 • Swedish Krona Index
 • Norwegian Krone Index

När man ägnar sig åt spekulation på forexindex istället för vanliga valutapar får man räkna med att mäklaren tillhandahåller betydligt färre index än valutapar. Det finns flera hundra valutapar tillgängliga för spekulation hos nätmäklare, medan utbudet av forexindex tenderar att vara mycket mindre. Vill man spekulera på någon av de mer exotiska valutorna kan det vara omöjligt att hitta ett lämpligt index.

Vad är USDX?

Ett exempel på ett mycket välkänt index för valutapspekulation är U.S. Dollar Index (USDX) som etablerades av the U.S. Federal Reserve år 1973. Numera sköts indexet av ICE Data Indices, ett dotterbolag till the Intercontinental Exchange (ICE).

The U.S. dollar index (USDX) mäter värdet på den amerikanska dollarn (USD) i förhållande till en korg av utvalda valutapar. Till en början bestod den av valutor som hörde till USA:s viktigaste handelspartners, men numera stämmer det inte riktigt längre. Vilka valutor som ingår har än så länge bara förändrats en gång, år 1999 då euron togs in.

Såhär ser korgen ut nu:

 • 57.6% – Euro/US Dollar (EUR/USD)
 • 13.6% – US Dollar/Japanese Yen (USD/JPY)
 • 11.9% – British Pound/US Dollar (GBP/USD)
 • 9.1% – US Dollar/Canadian Dollar (USD/CAD)
 • 4.2% – US Dollar/Swedish Krona (USD/SEK)
 • 3.6% – US Dollar/Swiss Franc (USD/CHF)

Kostnader

Som alltid är det viktigt att kontrollera vad det skulle kosta att genomföra en viss handelsstrategi hos just den mäklare du är intresserad av att använda dig av.

Om du är van vid att handla med valutapar är du förmodligen också van vid att kunna hitta betydligt bättre villkor (tajta spreads, inga eller låga kommissioner, osv) för handeln med de största valutaparen och att du behöver acceptera högre kostnader för handel med minors och exotics. På samma sätt fungerar det med forexindex; man brukar kunna få bättre villkor för spekulation på välkända index som USDX samtidigt som villkoren tenderar att vara sämre för den som vill spekulera på något mindre populärt forexindex.

Fördelar med att använda sig av forexindex istället för att spekulera på valutapar

 • När man spekulerar på valutapar handlar allt om två valutors förhållande till varandra. Den som spekulerar på valutaparet EUR/USD blir helt beroende av hur just dessa två valutor förhåller sig till varandra. Om man till exempel vill spekulera på USD men på en mer balanserad och nyanserad värdering av den amerikanska dollarn i förhållande till andra viktiga valutor kan spekulation på ett forexindex därför vara en bättre lösning.
 • När man spekulerar på ett valutapar blir man hårt exponerad mot bägge valutorna. Den som tror att Euron är på väg att stärkas kan spekulera på valutaparet EUR/USD, men blir då samtidigt väldigt exponerad mot just valutan USD. Därför föredrar handlare i vissa situationer att spekulera på Euron i förhållande till en korg av valutor – det minskar deras exponering mot en viss enskild motvaluta.
 • Det går idag att hitta mäklare som erbjuder mycket prisvärda lösningar för spekulation på forexindex.
 • Man kan använda sig av flera olika typer av instrument för forexindexspekulation, till exempel Contracts for Difference (CFD) och Futures.

Nackdelar med att använda sig av forexindex istället för att spekulera på valutapar

 • Som nämnts ovan tenderar index att vara mindre volatila än enskilda valutapar. För vissa handelsstrategier är detta en nackdel. Det finns till exempel handelsstrategier som bygger på hävstångshandel med CFD:er baserade på forex där man vill att volatiliteten ska vara hög.
 • Det gäller att vara vaksam på hur ett index är viktat, så att man inte får lägre diversifiering än vad man tror. Det ovan nämnda indexet USDX innehåller till exempel en korg med flera olika valutor, men Euron är väldigt dominerande i korgen.
 • Det finns hundratals valutapar att spekulera på men betydligt färre forexindex. Extra svårt kan det vara att hitta bra index som ger en lämplig exponering mot exotiska valutor.
 • Det är vanligt att handelstiderna för index är väldigt begränsade jämfört med handeln på enskilda valutapar. Om du kan hitta ett index där handelstiderna passar ditt schema gör det förstås inte så mycket, men för andra handlare är det ett betydande problem. Det finns också handlare som ogillar att de mer begränsade handelstiderna för forexindex innebär att de inte kan handla aktivt lika många timmar per vecka som med valutapar.

Fundamental analys

För mer långsiktig exponering mot forexindex är det vanligt att handlaren använder fundamental analys för att fatta beslut. Exempel på faktorer som ingår i fundamental analys är politisk utveckling och ekonomisk data för de länder som har stor påverkan på de aktuella valutorna. Ekonomisk tillväxt (inklusive BNP), handelsbalans och arbetslöshetsstatistik kan till exempel påverka, liksom en riksbanks policy för den nationella valutan. Politisk instabilitet tenderar att försvaga en valuta i förhållande till länder som är mer stabila.

Teknisk analys

Att använda sig av teknisk analys är vanligare bland handlare som öppnar positioner med en mer kortsiktig tidshorisont, till exempel daytraders och swing traders. Det finns idag många handelsplattformar som kommer med avancerade verktyg för teknisk analys. Några av de mest berömda är MetaTrader (MT4), MetaTrader5 (MT5) och cTrader som alla är oberoende plattformar. Vill du använda någon av dem finns det väldigt många olika mäklare att välja mellan som ger dig tillgång.

Rykten, nyheter och inflytelserika aktörer

Oavsett om man spekulerar på valutapar eller forexindex är det viktigt att vara medveten om att forexmarknaden kan reagera på nästan vad som helst. Det behöver inte vara hårda fakta, utan ibland är ryktesspridning tillräcklig för att sätta igång en kedjereaktion. Handlare är medvetna om hur andra handlare förmodligen kommer att reagera, och kan därför till exempel stänga sina positioner på grund av ett rykte för att förekomma en förväntad värdeminskning. Idag är också väldigt mycket forexhandel automatiserad och forexrobotar kommer att öppna och stänga positioner så snart de noterar att vissa riktmärken har passerats – oavsett varför förändringarna har skett.

Frågor och svar om spekulation på forexindex

Kan man ägna sig åt spekulation på forexindex fast man är en väldigt liten hobbyhandlare?

Ja, det går bra. Det viktiga är att välja en mäklare som erbjuder spekulation på forexindex på en nivå som passar din budget och handelsstrategi. Det finns idag många mäklare att välja mellan som har bra villkor för småskaliga handlare och inte kräver att du gör enorma insättningar eller riskerar stora belopp på varje enskild affär. Granska alltid hur kostnaderna hos mäklaren kommer att påverka just din handelsstrategi. Om du vill göra många små affärer är det till exempel viktigt att undvika mäklare där en stor fast kommission per affär äter upp alla eventuella vinster från forexindexspekulationen.

Vilka är de bästa forexindexen för spekulation?

Det beror på din handelsstrategi och vilka förutsättningar du har. Generellt sett kan man hitta bäst villkor (de lägsta kostnaderna) när man spekulerar på stora index som USDX, men om du av någon anledning blivit väldigt skicklig på att förutsäga växelkursen för en mindre valuta kan det vara värt att svälja de högre kostnaderna och fokusera på den ändå.

Källor:

Författare:

Granskad av:

Karl Gustavsson