Forexmäklare

Spekulation på valutor är numera mycket populärt i Sverige, både genom köp och försäljning av olika valutor och genom derivhandel, till exempel Contracts for Difference (CFD:er) baserade på valutapar.

Framväxten av snabba internetuppkopplingar har gjort det enklare än någonsin för vanliga småsparare och hobbyhandlare att prova på forexspekulation och det finns många valutamäklare att välja mellan på nätet som gör det enkelt att komma igån även om man har en ganska blygsam budget och bara vill göra små affärer.

Att peka ut en viss enskild forexmäklare och säga att den är bättre än alla andra fungerar inte, eftersom det är så många variabler och preferenser som spelar roll. Du behöver leta upp en mäklare som är optimal för just din handelsstrategi och som ger dig tillgång till en handelsplattform som du trivs med.

Här nedanför kommer vi att gå igenom vissa grundläggande koncept vad gäller valutamarknaden, forexspekulation och mäklare.

köp och sälj valuta

Är det lagligt att ägna sig åt valutaspekulation i Sverige?

Ja, det är lagligt.

Relevant myndighet i Sverige är framförallt Finansinspektionen och på deras sajt kan du hitta mer information om det regelverk som gäller i Sverige. Har du frågor går det också bra att kontakta Finansinspektionen genom att skicka e-post till finansinspektionen@fi.se.

Värt att veta är också att den Europeiska värdepappersmyndigheten, ESMA, utfärdar gemensamma riktlinjer och rekommendationer för EU-länderna, inklusive Sverige. Inom EU regleras branschen huvudsakligen genom EU:s direktiv och förordning om värdepappersmarknaden, Mifid 2 och Mifir, vilka antogs av Europaparlamentet och rådet i maj 2014 och trädde i kraft den 3 januari 2018.

Spelar det någon roll var en mäklare är baserad, reglerad och licensierad?

Ja, det kan spela stor roll, både juridiskt och rent praktiskt när det har uppstått en tvist.

Många svenska handlare, inklusive hobbyhandlare (icke-yrkesmässig handel), väljer att använda sig av valutamäklare som är baserade i Sverige eller något annat EU-land eftersom de vill ha det juridiska skyddet.

Väljer man en mäklare som befinner sig i något annat land kan regleringen se helt annorlunda ut än vad vi är vana vid i Sverige och inom EU, så det ställer högre krav på den enskilde handlare att ta reda på vad som gäller och anpassa sin strategi därefter.

Det finns många länder runt om i världen som inte ligger inom EU men som ändå räknas som strikta lagstiftare vad gäller nätforexmäklare och som har särskilda skyddsregler på plats för hobbyhandlare. Exempel på sådana länder är Australien, Storbritannien och USA.

Vidare finns det länder som har en mindre inskränkande lagstiftning för nätforexmäklare och där man som hobbyhandlare inte kan räkna med samma skydd. För vissa hobbyhandlare är detta inte något negativt utan något positivt, till exempel för att de vill kunna använda sig av stora hävstänger för valutaspekulation som inte är tillåtna i mer restriktiva länder.

Några punkter som är bra att ha i huvudet:

 • Finns det begränsningar för hur stora hävstänger den här mäklaren får erbjuda icke-yrkesmässiga handlare för valutaspekulation?
 • Finns det något krav på att mäklaren ska ge icke-yrkesmässiga handlare Negative Account Balance Protection när de använder sig av hävstänger? Är du införstådd med vad detta innebär?
 • Finns det något krav på att mäklarföretaget ska hålla klienternas tillgångar helt avskilda från företagets tillgångar så att de är bättre skyddade om företaget hamnar på obestånd?
 • Om du hamnar i en tvist med den här mäklaren, vilken instans ska du vända dig till för att klaga? Många svenska handlare föredrar att ha att göra med svenska Finansinspektionen och det svenska rättssystemet, istället för att behöva försöka reda ut en juridisk konflikt med ett företag som befinner sig i Vanuatu, Georgien, Costa Rica, eller liknande. Vissa känner sig helt bekväma med engelsktalande länder som Storbritannien och Australien, men vill undvika att behöva hantera myndigheter och rättssystem på spanska, franska, osv.

Många forexmäklare erbjuder ett gratis demokonto med låtsaspengar

Många av de mäklare som accepterar svenska handlare låter dig öppna ett gratis demokonto som kommer fyllt med låtsaspengar, till exempel $10,000 i låtsaspengar. Detta är en mycket bra metod för att utforska vad mäklaren har att erbjuda, se om man gillar handelsplattformen (eller handelsplattformarna), testa de olika redskapen och verkligen känna på hur det är att köpa och sälja valuta med den här mäklaren.

Att faktiskt testaköra ger ofta en mycket mer korrekt uppfattning jämfört med att försöka läsa sig till om en mäklare och plattform passar en eller inte. Vi har till exempel alla olika preferenser vad gäller användargränssnitt på handelsplattformar, och det är viktigt att använda en plattform där just du kan göra affärer snabbt nog (i vissa situationer kan varje sekund spela roll) och som samtidigt är tydlig nog för att motverka små misstag, till exempel att råka slå in fel belopp.

Ett gratis demokonto med låtsaspengar kan också använda för att testköra din handelsstrategi mot äkta marknadsdata för att upptäcka styrkor, svagheter och punkter som behöver justeras.

Att tänka på

Seriösa valutamäklare som accepterar svenska handlare brukar inte kräva mycket information från dig för att du ska få öppna och använda ett demokonto. Det rör sig trots allt bara om låtsaspengar. Det kan vara idé att dra öronen åt sig om en mäklare kräver onödigt mycket personlig information, kopia på ditt pass, och så vidare bara för att öppna ett gratis demokonto åt dig. Det samma gäller mäklare som kräver en första insättning innan du får tillgång till demokontot. Mäklare som vet att de erbjuder en bra produkt brukar normalt inte behöva ”låsa in” folk på det här viset, utan de kommer glatt att ge dig ett demokonto utan att kräva att du ska sätta in några pengar först. En stor anledning till att skaffa ett demokonto är ju just att man ska kunna prova på produkten som erbjuds först och inte behöva köpa grisen i säcken.

Hur tjänar valutamäklare pengar?

De flesta valutamäklare tjänar huvuddelen av sina pengar på kommissioner, spreads eller en kombination av båda. Generellt sett brukar ECN-mäklare vara mer beroende av kommissioner än spreads, medan övriga mäklare tjänar mer på spreadsen (och en del av dem tar inte ut några kommissioner alls utan förlitar sig nästa helt på spreads).

Vad som är bäst för dig beror bland annat på vilken handelsstrategi du tänker tillämpa. När du utvärderar, ta hela kostnadstrukturen i beaktande. En mäklare som erbjuder väldigt tajta spreads kanske tar ut höga kommissioner för att kompensera sig, och vice versa. Hur kommissioner beräknas spelas också roll. Utvärdera alltid mäklare baserat på din handelsstrategi. Till exempel kan spreads variera mycket mellan olika valutapar.

Allmänt om kommissioner

Med kommission avses en avgift som mäklaren tar ut för att förmedla affärer. Det förekommer både försäljningskommissioner och köpkommissioner.

Fast kommission vs. rörlig kommission

En kommission kan vara fast eller rörlig.

Exempel på fast kommission: Du betalar 50 kronor per affär, oavsett affärens storlek.

Exempel på rörlig kommission: Du betalar en halv procent av affärens totala värde.

Exempel på kombination: Du betalar en halv procent av affärens totala värde, dock alltid minst 10 kronor per affär.

Allmänt om spreads

Mäklaren anger ett pris för att sälja en valuta (bid price) och ett annat pris för att köpa samma valuta (ask price). Skillnaden mellan bid price och ask price kallas för spread, och valutamäklare tenderar att känna mycket pengar på denna skillnad. När det rör sig om så stora volymer som omsätts dagligen blir även små skillnader enorma belopp över tid.

Exempel:

EUR/SEK 11.6300 / 11.6390

Det här innebär att skillnaden mellan de två priserna är 0.090, det vill säga 90 pips.

Detta är ett ganska brett spread, vilket man får räkna med när man handlar med ett så pass ovanligt par som EUR/SEK. Den som inriktar sig på handel med till exempel EUR/USD eller USD/JPY kan räkna med mycket tajtare spreads eftersom dessa valutapar omsätter mycket större volymer på den globala forexmarknaden.

Även för samma valutapar, till exempel EUR/USD, kan spreadsen variera en del under dagen beroende på hur mycket likviditet det finns i systemet. När London-sessionen öppnar för dagen brukar man till exempel kunna observera hur spreadsen blir tajtare på grund av den ökade likviditeten.

Fasta spreads vs. rörliga spreads

Om du handlar hos en mäklare som erbjuder fasta spreads är du garanterad det pris som visas på plattformen i det ögonblick du lägger din order. Det är vanligen mäklare som också är Market Makers som erbjuder fasta spreads, eftersom de genom sin roll som market makers kan garantera priserna.

Om du istället använder dig av en STP-mäklare eller ECN-mäklare kan du räkna med att spreadsen kommer att vara rörliga. Detta eftersom din order skickas iväg och matchas; mäklaren är inte någon market maker och kan inte garantera några priser.

Olika sorters valutamäklare

Här ovanför har vi kastat runt termer som Market Maker, ECN-mäklare och STP-mäklare – men vad innebär det egentligen?

Här nedanför kommer vi kortfattat att gå igenom några punkter kring Market Makers, ECN-mäklare och STP-mäklare som kan vara bra att känna till när man jämför olika mäklare med varandra och försöker utröna vilken mäklare som är bäst för en viss handelsstrategi.

ECN-mäklare

En ECN-mäklare skickar dina ordrar vidare till ett stort kommunikationsnätverk där den kan matchas mot ordrar från andra handlare. ECN står för Electric Communications Network.

Hos vissa mäklare som normalt är STP-mäklare eller Market Makers finns det en särskild kontotyp man kan ansöka om ifall man vill att mäklare ska agera som ECN-mäklare istället för MM/STP. Vanligen finns det finns villkor man måste uppfylla för att beviljas ett sådant specialkonto. Du kan kontakta kundtjänsten hos mäklaren för att få veta mer. Kraven varierar mellan de olika mäklarna, så det är svårt att ge generella riktlinjer.

En anledning till att vissa handlare vill ha en ECN-mäklare är att ECN-mäklare tenderar att ge dig direkt tillgång till de bästa köp- och säljpriserna på marknaden och dessutom är berömda för att ha tajta spreads. (Det finns dock inte några garantier, så undersök alltid själv.) Storhandlare vars handelsstrategi involverar att omsätta riktigt stora belopp brukar ofta välja en ECN-mäklare. En annan fördel är att den intressekonflikt som uppstår hos Market Maker-mäklare inte existerar när du använder en ECN-mäklare. För en ECN-mäklare spelar det ingen roll om du vinner eller förlorar på en affär, det viktiga är att du omsätter pengar.

Detta för oss vidare till nästa punkt. Där det finns riktigt tajta spreads brukar man också hitta en mäklare som tar ut kommissioner, och många ECN-mäklare tjänar en majoritet av sina pengar från just kommissioner. Så när du utvärderar de villkor du erbjuds hos en ECN-mäklare, stirra dig inte blind på de tajta spreadsen utan räkna också på hur kommissionerna kommer att påverka profiten för just din handelsstrategi.

STP-mäklare

En STP-mäklare skickar inte dina ordrar vidare till ett nätverk där de matchas direkt mot andra handlares ordrar. Istället skickas dina ordrar till en likviditetsleverantör (liquidity provider). Det är denna likviditetsleverantör som sätter priserna, men STP-mäklare brukar göra spreadsen lite vidare och därigenom tjäna pengar. Akronymen STP står för Straight Through Processing.

Precis som hos en ECN-mäklare är en STP-mäklare aldrig din motpart i en affär, så den typen av intressekonflikt existerar inte. STP-mäklare som tjänar pengar på spreads har incitament att uppmana till handel, men det spelar ingen roll för dem om du tjänar eller förlorar på en viss affär.

Market Maker-mäklare

En mäklare som också fungerar som Market Maker (MM) har två olika funktioner. Dels kan en MM-mäklare fungera som en vanlig mäklare och matcha dina ordrar mot ordrar från andra handlare, dels kan MM-mäklaren gå in och vara din motpart i en affär.

En MM-mäklare har en dealing desk och anger själv köppriser och säljpriser på handelsplattformen. De upprätthåller likviditeten och det är vanligt att de erbjuder fasta spreads vilket många handlare uppskattar.

MM-mäklare tjänar vanligen sina pengar på spreads och på de affärer där de är handlarens motpart och handlaren gör en förlust.

När en MM-mäklare är din motpart i en affär uppstår en intressekonflikt, eftersom det är mer positivt för mäklare om du förlorar på affären än om du går med vinst. Många MM-mäklare använder sig dock av hedging och andra metoder för att minska sin risk när de går in som motpart, och därmed också minska intressekonflikten.

Olika kontotyper

Bland valutamäklarna som har blivit populära bland svenska handlare hittar vi en hel del som erbjuder mer än en typ av handelskonto.

 • Vissa har olika konton för olika handelsstrategier, till exempel en sorts konto som passar för handel med väldigt små belopp och ett annat konto som är anpassat för handel med större belopp. För en handelsstrategi som bygger på små affärer kan det till exempel vara förödande om det finns en fast kommission att betala som raderar profiten för små affärer, så då passar det bättre med en kontotyp som fungerar annorlunda.

 • Det är vanligt att mäklare har ett nivåsystem där man kan klättra i graderna för att få bättre och bättre kontovillkor, till exempel förtur till supportavdelningen eller tajtare spreads på ett visst valutapar.

 • Vissa handlare är ute efter en särskild typ av konto för att kunna utföra en specifik handelsstrategi på bästa vis. Det kan till exempel röra sig om att man vill ha ett STP-konto, ECN-konto, PAMM-konto eller LAMM-konto.

 • Det finns en hel del handlare i Sverige som inte vill bryta mot det muslimska förbudet mot ränta. För dem finns det idag mäklare som erbjuder särskilda handelskonton som är utformade lite annorlunda. De brukar marknadsföras som muslimska konton, islam-konton, sharia-konton eller halal-konton.

Hävstångshandel (leverage)

Hävstångshandel innebär att du lånar pengar från din mäklare för att genomföra en affär. Du tar en del av pengarna från ditt handelskonto och lånar resten från mäklaren.

Exempel: Du tar 2 000 kronor från ditt handelskonto och lånar 18 000 kronor från din mäklare så att du kan genomföra en affär om 20 000 kronor.

Du måste betala tillbaka pengarna oavsett om du gör en vinst eller förlust på affären, så det är viktigt att tillämpa en välfungerande riskhanteringsstrategi och aldrig riskera mer än vad du har råd att förlora.

En hävstångs storlek anges i förhållande till hur mycket pengar du satsar från ditt handelskonto, till exmepel 1:10, 1:30 eller 1:500.

Negative Account Balance Protection

För att undvika att vanliga konsumenter (icke-yrkesmässiga handlare) hamnar i skuld på grund av förlustaffärer med hävstänger har många av de striktare länderna inför krav på att mäklare ska ge sina icke-yrkesmässiga handlare Negative Account Balance Protection. Detta skyddar kontot från att hamna på minus. Att ha Negative Account Balance Protection är dock inte något odelat positivt, eftersom det vanligen innebär att mäklaren har rätt att tvångsstänga dina positioner för att förhindra att du hamnar på minus – även i situationer där du skulle ha föredragit att sitta still i båten och vänta på att valutakursen återhämtar sig efter en tillfällig dipp.

Om du använder dig av en mäklare där du har Negative Account Balance Protection är det viktigt att du sätter dig in i hur det fungerar och anpassar din riskhanteringsstrategi därefter.

Hävstångstak

De länder som har infört krav på Negative Account Balance Protection för icke-yrkesmässiga handlare har vanligen också infört vissa hävstångstak för den här gruppen. Vanligen varierar takets höjd baserat på hur pass riskfylld tillgången anses vara. Till exempel brukar taken vara högre för traditionell valutaspekulation jämfört med valutaspekulation som innehåller minst en kryptovaluta.

En av anledningarna till att vissa seriösa valutamäklare numera är baserade på söderhavsöar och liknande kända för sin mer tillåtande lagstiftning är just att de vill kunna fortsätta erbjuda stora hävstänger även till icke-yrkesmässiga handlare som ägnar sig åt valutaspekulation. De vill helt enkelt låta handlaren själv fatta dessa beslut – inte lagstiftaren.

Handelsplattformar

Bland de valutamäklare som är populära bland svenska forexhandlare hittar vi både sådana som har en egen specialtillverkad handelsplattform och sådana som ger dig tillgång till en eller flera oberoende handelsplattformar som skapats och drivs av tredje-part. Det finns också mäklare som gör både och – med ett och samma handelskonto an du använda dig av både deras egna plattform och en eller flera oberoende.

En handelsplattform som är specialtillverkad för en viss mäklare används bara av handlare knutna till just den mäklaren, medan de stora oberoende plattformarna ta emot handlare från många olika mäklare samtidigt. Exempel på välkända oberoende plattformar är MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) och cTrader.

Som nämnts tidigare är det smart att prova olika handelsplattformar med ett gratiskonto fyllt med låtsaspengar, så att man kan se vilka lösningar man trivs bäst med. En handelsplattform som passar just dig kan ha en enorm påverkan på din handelsupplevelse och hur pass bra det kommer att gå för dig när du spekulerar med forex.

Givetvis vill ingen ha en handelsplattform som är seg, buggig och har en tendens att frysa, men det finns också mer personliga preferenser att ta hänsyn till. Vissa handlare gillar till exempel en enkel, minimalistisk utformning, medan andra vill ha massor av information och redskap tillgängliga på skärmen hela tiden.

Det är viktigt att välja en plattform där du kan lägga ordrar snabbt så att du inte förlorar viktiga sekunder. Om du vill kunna handla i mobilen, säkerställ att plattformen går att navigera snabbt även på en liten pekskärm.

Det är också viktigt att användargränssnittet inte är utformat så att du lätt gör små misstag här och där när du för in information. En enda extra nolla på fel plats kan ha en förödande effekt på handelskontot.

Om teknisk analys är viktig för din handelsstrategi finns de fördelar med att välja en handelsplattform som kommer med bra stöd för det, till exempel i form av diagram som kan visas för många olika tidsperioder och där det finns bra redskap för att analysera datan. Nu för tiden är det inte ovanligt med handelsplattformer där man blixtsnabbt kan lägga ordrar direkt från diagramfönstret.

Installera på datorn eller öppna i webbläsaren?

Det finns handelsplattformar man öppnar direkt i webbläsaren och det finns sådana där man laddar hem mjukvaran och installerar plattformen i datorn. De tre stora obereonde plattformarna vi nämnde här ovanför – MT4, MT5 och cTrader – är alla tillgängliga både i webbläsaren och för nedladdning. Plattformar som tagits fram för en viss specifik valutamäklare är numera nästan alltid avsedda för användning i webbläsaren och går inte att ladda hem till datorn.

Att handla i mobilen

Om du vill kunna använda handelsplattformen på din mobiltelefon eller surfplatta är det viktigt att välja en handelsplattform som fungerar bra på en förhållandevis liten skärm och som är enkel att navigera med pekskärm. Bäst brukar det bli om man laddar hem och installerar en app istället för att öppna plattformen i mobilens webbläsare. Det finns numera många plattformar som har appar för både iOS och Android.

Kontrollera alltid om du kommer att få tillgång till samma version av plattformen som för stationära datorer eller om den mobila versionen är annorlunda vad gäller funktionerna. Har du tillgång till samma valutapar? Går det att göra insättningar och uttag direkt i mobilen? Hur ser det ut med redskap för teknisk analys?

Kundtjänst för svenska handlare

 • Går det att få hjälp på svenska hos den här mäklaren, eller kommer du att behöva använda något annat språk när du kommnicerar med supportavdelningen? Är du okej med något av de språk som erbjuds? Det här kan kännas som en oviktig punkt, men när det väl har uppstått ett problem och man behöver få det åtgärdat snabbt är det viktigt att kommunikationen fungerar.

 • Om du vill ha telefonsupport, finns det något svenskt nummer att ringa eller måste du ringa ett potentiellt dyrbart utlandssamtal? Att sitta i telefonkö och se de kostsamma minuterna ticka iväg när man har ringt till andra sidan jorden är inte trevligt. Vissa mäklare har löst det här på andra vis än genom att skaffa ett svenskt telefonnummer. De kan till exempel ha ett internationellt gratisnummer som går att nå från Sverige, de kan erbjuda uppringningsservice (skicka ett meddelande via e-post eller live chat så ringer de upp dig) eller så finns det någon lösning för att ringa över internet, till exempel med Whatsapp eller liknande.

 • Hur föredrar du att nå kundtjänsten / supporten och är denna metod tillgänglig hos den här mäklaren? Exempel på vanliga metoder är telefonsamtal, e-post, live chat (text) och live video chat.

 • Är kundstjänsten bemannad när du är mest trolig att ägna dig åt valutahandel? Ibland uppkommer det situationer som behöver lösas pronto. Om du till exempel har specialiserat dig på att handla när Asien-sessionen öppnar på måndag morgon är det inte idealt med en kundtjänst som bara är bemannad under västeuropeisk kontorstid.

Insättningar och uttag

Du kommer att behöva fylla på ditt handelskonto med pengar och förhoppningsvis kommer du också att börja göra uttag så småningom. Därför är det viktigt att välja en mäklare som accepterar insättningar och uttag via någon metod som du är bekväm med att använda och som inte kostar onödigt mycket för dig att använda dig av för den här typen av transaktioner. Kontrollera både vilka konstnader själva metoden (t ex VISA kort eller Neteller) kostar och huruvida mäklaren tar ut några avgifter för att hantera dina insättningar och/eller uttag.

En fördel med att välja mäklare som redan har många svenska klienter är att de också brukar acceptera transaktionsmetoder som är välkäna i Sverige och som du troligen redan är van vid att använda.

Kryptovaluta

På senare år har allt fler mäklare börjat acceptera insättningar och uttag i kryptovalutor, till exempel Bictoin, Ether (Ethereum) och Litecoin.

Bonuspengar – läs alltid det finstilta

Mäklare som är baserade, reglerade och licensierade i strikta länder brukar vara begränsade när det gäller att dela ut bonusar. Särskilt välkomstbonusar utformade för att locka in icke-yrkesmässiga handlare är något som flera länder har börjat reglera och implementera strikta regler för.

Bland mäklare som befinner sig i mindre strikta länder är det fortfarande vanligt med stora välkomstbonusar och ibland också marknadsföringsmaterial som innehåller andra typer av bonuserbjudanden, ”riskfria affärer” och liknande.

Välj inte mäklare baserat på välkomstbonusen

Det är inte en bra idé att välja mäklare baserat på hur stor välkomstbonusen är, för i längden kommer helt andra faktorer att ha en mycket större påverkan på hur lönsam din valutahandel blir. Bonuspengar (om villkoren är goda) kan vara fin grädde på moset, men moset är viktigare än grädden för den som planerar att tjäna pengar på forexhandel och faktiskt gå plus över tid.

Granska alltid det finstilta innan du accepterar någon bonus

Det finns mäklare som erbjuder bonusar med bra villkor, men det finns tyvärr också en del mäklare som använder sig av bonusar – särskilt välkomstbonusar – för att locka in nybörjare och sedan uppmuntra dem att göra större insättningar och riskera mer pengar än vad de planerat.

När man tar emot en bonus kommer den så gott som alltid med ett omsättningskrav. Detta är inte särskilt konstigt – mäklaren vill givetvis inte att du öppnar ett konto, sätter in 1 000 kronor, tar emot en 100% välkomstbonus och sedan omedelbart tar ut 2 000 kronor från kontot och försvinner. För att förhindra dig från att göra något sådant kommer bonusen vanligen med ett omsättningskrav, som gör att du inte kan ta ut den förrän du riskerat beloppet ett visst antal gånger. Men det är här det börjar bli knepigt, för olika mäklare har väldigt olika regler för sina omsättningskrav.

Här är några punkter som är viktiga att hålla koll på:

 • Beräknas omsättningskravet endast på bonusbeloppet, eller på bonus + insatt belopp? Exempel: Du sätter in 1000 kronor och får 500 kronor i bonus. Omsättningskravet är 20. Om omsättningskravet är baserat enbart på bonusbeloppet innebär det 20 x 500 kr = 10 000 kr. Om det däremot är baserat på både bonusbelopp och insatt belopp blir det 20 x 1500 kr = 30 000 kr. Det är en stor skillnad, särskilt för den som bara har 1 500 kronor i sitt konto att använda för att uppfylla omsättningskravet.
 • Vad händer med ditt konto medan du kämpar med att uppfylla omsättningskravet? Är det bara själva bonusbeloppet som blir fryst (inga uttag medges), eller fryser hela kontot inklusive även insättningar och eventuella vinster?
 • Om du gör en uttagsbegäran innan du uppfyllt omsättningskravet, vad kommer att ske? Kommer den bara att nekas, eller kommer du att bli ifråntagen din bonus + eventuella vinster förknippade med den?
 • Finns det någon gräns för hur lång tid du har på dig att uppfylla omsättningskravet? Vad händer om du inte uppfyller det i tid?
 • Hur rimligt är det för dig att uppfylla det här omsättningskraven om du håller dig till din planerade handelsstrategi? Låt inte ett omsättningskrav pressa dig till att göra fler eller större insättningar än planerat och riskera mer pengar än vad din ursprungliga strategi innebar.

Källor:

Författare:

Granskad av: