Binära Optioner

binaraBinära optioner är en mycket intressant typ av finansiella instrument som precis som Forex gör det möjligt att tjäna mycket pengar fort. Det är t.o.m. möjligt att handla med binära optioner som är baserade på utvecklingen på valutamarknaden och specifika valuta par. Är du bra på Forex handel kan därför binära optioner vara ett bra sätt att tjäna mer pengar. Binära optioner är precis som Forex en hög risk investering men när man handlar med binära optioner kan man till skillnad från vid Forex handel bara förlora sin insats. Man kan aldrig förlora mer än det. Å andra sidan är uppsidan också begränsad. Vid sidan av valutamarknaden så kan binära optioner också vara baserade på aktier, råvaror och index.

Om du vill handla med binära optioner måste du skapa ett konto hos en mäklare. De flesta mäklare har en licens utfärdad av CySec (den cypriotiska finansinspektionen). Detta beror på att Cypern var det första landets som reglerade binära optioner som finansiella instrument. Deras reglering trädde i kraft 2012. Andra länder såsom Malta har numera också reglering och erbjuder mäklarlicenser. En mäklare som har en licens från Cypern eller Malta har rätt att agera som mäklare och vända sig mot kunder inom hela EU. Om du handlar med binära optioner hos en mäklare som är registrerad på Cypern så är handeln underordnad Cypriotisk reglering och den Cypriotiska finans inspektionen.

Det finns ett stort antal bra pålitliga mäklare att välja mellan. Vilken mäklare som du bör välja beror till stor del på vilken typ av binära optioner du vill handla med och vilken typ av finansiellt instrument du vill att de skall vara baserade på. Visa mäklare fokuserar på binära optioner som basers på aktier med andra har större fokus på valutor eller råvaror. Välj en mäklare som har bra utbud av binära optioner som baseras på det underliggande instrument som ligger dig varmast om hjärtat. Oavsett vilken mäklare du väljer så kommer du troligen få en bonus när du gör din första insättning. Kontakta en account manager för att få bästa möjliga bonus. Kontrollera alltid att du har fått rätt bonus innan du börjar handla. Bonusen sätts vanligen in manuellt så ibland kan det bli fel. Särskilt om du fått en personlig bonus. Om du börjar handla efter att du har fått fel bonus är det för sent att göra något åt det.

När du har ett konto hos en mäklar kan du börja handla med binära optioner. Innan du börjar handla är det dock viktigt att du förstår vad binära optioner är och vilka risker som associerade med att handla med binära optioner.

Vad är binära optioner

binära optionerBinära optioner är finansiella instrument som är bundna till utvecklingen av ett underliggande instrument. Det underliggande instrumentet kan vara en råvara, ett valutapar, en aktie eller ett aktieindex. Det underliggande instrumentets utveckling avgör huruvida du kommer tjäna pengar eller inte på din binära option.

Binära optioner är finansiella instrument som bara kan sluta på två sätt. Endera så befinner sig optionen i pengarna när pengarna går ut. Om detta händer får du en bra avkastning på din investering. Om optionen inte befinner sig i pengarna är den går ut så är den värdelös och du förlorar hela din insats. Binära optioner kallas också ofta allt eller inget option eller digitala optioner eftersom det bara finns två möjliga utgångar. När du väl har köpt en binär option kan du vanligtvis inte sälja den eller likvidera din position innan löptiden har gått ut. Ett fåtal mäklare låter dig stänga dina positioner tidigt. Hur mycket du får när du stänger dina positioner tidigt beror då på hur det underliggande instrumentet har utvecklats.

Du skall aldrig köpa binära optioner för pengar du inte har råd att förlora. Du skall heller aldrig handla för handlandets skulle. Det är möjligt att tjäna mycket pengar om du är duktig på att handla med binära optioner men det är mycket viktigt att man väntar tills rätt tillfälle uppstår. Rätt tillfälle kan t.ex. vara när man kan dra nytta av en trend på marknaden genom att använda sig av korta binära optioner. Korta binära optioner är bara en av flera olika typer av binära optioner som man kan handla med. Nya typer utvecklas regelbundet och olika mäklare erbjuder olika typer av binära optioner.

Typer av binära optioner

handla med binara optionerDet finns som nämnt ovan en lång rad olika typer av binära optioner. Vissa mäklare låter dig t.o.m. att skapa egna binära optioner. Här nedan kommer jag berätta lite om några av de mest vanligt förekommande typerna av binära optioner.

Den vanligaste typen av binära optioner är den s.k. klassiska binära optionen. Om du handlar med denna måste det underliggande instrumentets kurs vid optionens löptid ligger över (call option) eller under(put option) ett visste belopp när löptiden går ut för att du skall tjäna pengar. Hur mycket pengar du kan tjäna på denna typ av optioner varierar från mäklare till mäklare men avkastningen ligger vanligen på 70-90%. Turbo eller korta binära optioner påminner mycket om vanliga klassiska binära optioner men har en mycket kortare löptid. Dessa optioner har ofta en löptid mellan 15 och 60 sekunder. Dessa optioner gör det möjligt att mycket snabbt tjäna mycket pengar genom att rida en trend.

En mer ovanlig typ av binära optioner är de s.k. intervall optionerna. Om du handlar med denna typ av optioner måste du försöka förutsäga om det underliggande finansiella instrumentets kurs vid löptidens slut kommer ligga inom eller utanför ett givet spann. Om du förutspår utvecklingen korrekt tjänar du pengar, annars förlorar du hela din insats.

S.k. one touch optioner erbjuder ofta mycket hög avkastning. Avkastningen är ofta 500% eller t.o.m. högre. Om du handlar med one touch option är det underliggande instrumentets värde vid löptidens utgång inte det viktiga utan som namnet antyder så räcker det att en viss kurs uppnås en gång (one touch) under löptiden. Dessa optioner gör det möjligt att tjäna stora pengar när man av någon anledning förväntar sig stora kursrörelser i det underliggande finansiella instrumentet.