USD

Den amerikanska dollarn (United States Dollar) är officiella valuta i United States of America (USA). Den är även officiell valuta i flera andra länder och territorium, antingen exklusivt eller i kombination med en eller flera andra officiella valutor.

usdDen amerikanska dollarn har haft silvermyntfot och guldmyntfot, men numera är dollarn fiatpengar.

1 dollar utgörs av 100 cent. 1 cent är värd 10 mill. Det går alltså 1 000 mill på 1 dollar. Användandet av enheten mill är dock mycket begränsat och förekommer huvudsakligen i dokument rörande skatter och bokföring, samt hos en del bensinstationer.

Den amerikanska dollarn är den valuta som är vanligast förekommande i valutareserver världen över, och de samlade valutareserverna innehåller mer än dubbelt så mycket amerikanska dollar som euro.

Länder och territorier där USD är ensam officiell valuta

 • United States och dess Overseas Territories
 • Brittiska Jungfruöarna
 • East Timor (som dock präglar egna mynt som är peggade mot USD)
 • Ecuador (som dock präglar egna mynt som är peggade mot USD)
 • El Salvador
 • Karibiska Nederländerna
 • Marshallöarna
 • Mikronesiens federerade stater
 • Palau
 • Panama (som dock präglar egna mynt som är peggade mot USD)
 • Turks- och Caicosöarna

Korta fakta om USD

Centralbank The Federal Reserve System
Officiellt namn United States dollar
Valutakod (ISO 4217) USD
Tecken $
Delas i 1 dollar består av 100 cent

Forexhandel med USD

Den amerikanska dollarn säljs fritt på forexmarknader runt om i världen och dess värde i förhållande till andra valutor varierar (med undantag för de valutor vars värde är knutet till den amerikanska dollarns värde).

Den amerikanska dollarn är, med mycket god marginal, den mest handlade valutan på forexmarknaden. Tillsammans med euron, det brittiska pundet och den japanska yenen utgör den amerikanska dollarn den valutakorg som används för att beräkna värdet av IMF:s särskilda dragningsrätter.

2013 Triennial Central Bank Survey visade att USD var en av valutorna i alla de tre mest handlade valutaparen på forexmarknaden. Det mest handlade paret (med över 24% av handeln) var EURUSD, följt av USDJPY (drygt 18%) och GBPUSD (strax under 9%). Totalt var USD en av valutorna i 87,0% av alla transaktioner, medan tvåan EUR bara ingick i 33,4% av alla transaktioner.

Eftersom den amerikanska dollarn både är och under lång tid har varit en valuta som är extremt viktig på forexmarknaden finns det en tradition att ange övriga valutors värde i förhållande till just USD, och låta USD utgöra basen. Exempel: USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDSEK, Några viktiga undantag är GBPUSD, EURUSD, AUDUSD och NZDUSD som av tradition inte har USD som bas.

Handeln med EUR har dock vuxit rejält sedan denna valuta inrättades och vi kan inte ta USD:s fortsatta dominans för given. Fram till nyligen fick den storbank som ville växla EUR mot en icke-europeisk valuta på interbank spotmarket vanligen göra två transaktioner: först växla euro mot amerikanska dollar och sedan växla amerikanska dollar mot den önskade valutan. (Ett undantag var växling från EUR to JPY, en direkttransaktion som snabbt etablerade sig efter eurons införande.) Numera börjar det bli allt vanligare att man istället kan klara sig med en enda växling och inte behöver gå omvägen via den amerikanska dollarn.

Trivia: Om du ägnar dig åt valutahandel kan det hända att du träffar på termen cable som smeknamn på växelkursen för USD/GBP. Detta smeknamn uppstod under de senare delen av 1800-talet, då valutakursen för USD/GBP skickade via den då nyligen lagda transatlantiska telegrafkabeln.

Centralbanken och dess penningpolitik

Centralbankssystemet i USA utgörs av The Federal Reserve System, vanligen omnämnt The Federal Reserve. Federal Reserve instiftades år 1913 efter att en serie ”bankpaniker” inträffat med uttagsstormningar mot banker. Sedan dess har Federal Reserves ansvarsområde gradvis utökats.

federal reserveI lagen Federal Reserv Act slog USA:s kongress fast tre övergripande mål: maximal sysselsättning, stabila priser och moderata långfristiga räntor.

The Federal Reserve System består av en kombination av aktörer från både den offentliga sektorn och den privata, vilket är tämligen ovanligt ur ett internationellt perspektiv. En annan viktig punkt där USA skiljer sig från det flesta andra länder är att United States Department of the Treasury (USA:s finansdepartement) är en separat enhet helt skild från centralbanken, trots att det är finansdepartement som tillverkar den amerikanska dollarn.

De beslut som fattas av Federal Reserve behöver inte godkännas av vare sig kongressen eller presidenten, eller av någon annan del av den offentliga makten. Federal Reserve är självfinansierad och kongressen kan därför inte försöka påverka den genom att öka eller minska budgetanslag.

Sedan 1970-talet har Federal Reserv inte haft obefintlig inflation som mål utan låg, stabil inflation på några få procent. Under perioden 1987 – 1997 var den genomsnittliga inflationen av dollarn cirka 3,5% och under perioden 1997 – 2007 var den cirka 2%. Denna låg inflation har gradvis urholkat den amerikanska dollarn, som har förlorat drygt hälften av sitt värde under perioden 1981 – 2009.

Viktiga beslut under de senaste åren

 • I augusti 2007 låg FOMC:s (Federal Open Market Committee) mål för den federala räntan på 5,25%. 16 månader senare sänktes detta mål till strax över 0%, som ett resultat av den ekonomiska kris som inleddes år 2008. Detta mål gäller fortfarande (2015).
 • I november 2010 meddelade Federal Reserve att de skulle köpa långfristiga statliga skuldebrev för $75 miljarder varje månad tills de handlat för totalt $600 miljarder. Meddelandet ledde till att dollarns värde på forexmarknaden sjönk. Programmet avslutades i juni 2011.
 • I september 2011 meddelade Federal Reserve att de skulle köpa långfristiga (6 år – 30 år) obligationer för $400 miljarder och sälja obligationer som löpte på mindre än 3 år. Syftet var att åstadkomma en stimulering av den nationella ekonomin genom kvantitativ lättnad utan att samtidigt öka inflationstrycket. Meddelandet stärkte den amerikanska dollarns värde på forexmarknaden.I juni 2012 meddelade Federal Open Market Committee att programmet skulle förlängas till att omfatta hela år 2012. (Vilket innebar att ytterligare $267 miljarden gick in i programmet.)
 • I september 2012 meddelade Federal Reserve att de skulle köpa så kallade agency mortage backed securitues för $40 miljarder varje månad tills vidare. Detta är en slags värdepapperiserade krediter som omfattar fastighetslån.I december beslutade Federal Open Market Committe att programmet skulle utökas till att även omfatta köp av upp till $54 miljarder långfristiga statliga skuldebrev. Till skillnad från tidigare kunde Federal Reserve inte längre kompensera köpen av långfristiga skuldebrev med försäljning av kortfristiga skuldebrev eftersom de inte längre hade tillräckligt med kortfristiga skuldebrev kvar för ett sådant program.I december 2013 meddelade Federal Reserve Open Market Committee att de skulle påbörja en nedtrappning av programmet och att det skulle avslutas helt i oktober 2014.

Övrigt

 • Det fastslås i den amerikansk konstitutionen (United States Constitution) att kongressen ska ha makt att låna pengar ”on the credit of the United States”. Kongressen har använt sig av denna makt för att auktorisera Federal Reserv Banks att utfärda Federal Reserve Notes. Federal Reserve Notes är enligt lag giltiga betalningsmedel i USA. Kongressen har också auktoriserat utfärdandet av över tio andra sorters sedlar, inklusive Unites States Notes, guldcertifikat och silvercertifikat. Sedan 1970-talet är Federal Reserve Note den enda variant av dessa sedlar som är kvar i allmän cirkulation.
 • Den 15 augusti 1971 avskaffades dollars garanterade direkta konvertering till guld. Detta skedde under president Richard Nixon och blev allmänt känt som ”The Nixon Shock”. Precis innan avskaffandet låg peggen på ett uns guld för $44,22. (Detta motsvarar 31,10 gram guld.)

Källor:

 • Egen research

Författare:

William Berg

William Berg har stor erfarenhet inom Forex.  Han skriver för flera stora internationella sajter och har varit med och utvecklat en av marknadens mest kända handelsplattformar.

Granskad av:

Tony Robinsson