Framväxten av Forexhandel

forex historiaFör att förstå vad forexhandel är och varför den ser ut som den gör idag kan det vara bra att blicka bakåt och se hur forexhandeln uppstod, vilka som är de grundläggande drivkrafterna bakom handeln och vilka förändringar forexhandeln den har genomgått under årens lopp. Det som vid första anblick kan verka rörigt och kaotiskt med dagens forexhandel är enklare att begripa sig på om man vet lite om hur dagens situation har växt fram.

Antiken

Sponsrade mäklare med forexhandel

Vi vet att valutahandel ägde rum i medelhavsområdet redan under antiken. Det fanns personer som genomförde valutaväxlingar och tog kommission på transaktionerna. Valutahandeln var viktig eftersom den internationella handeln blomstrade under antiken, och många olika valutor var i omlopp, till exempel grekiska mynt, romerska mynt och egyptiska mynt.

I Talmud kan vi läsa om hur valutaväxlare som kallades kollybistẻs hade särskilda bås i staden Jerusalem på vardagarna, men i samband med högtider gjorde sina affärer vid Court of the Gentiles istället. Court of the Gentiles var en bazaar som låg i anslutning till Det Andra Templet i Jerusalem.

Det bysantinska riket

Under 400-talet e. Kr. hade staten monopol på valutahandel i det bysantinska riket. Det bysantinska riket var den östra delen av det romerska imperiet, och överlevde Västroms sönderfall. År 330 hade kejsar Konstantin den store gjort Konstantinopel (dagens Istanbul) till huvudstad. Konstantinopel var strategiskt placerad där handelsrutter mellan Europa och Asien sammanstrålade mellan Medelhavet och Svarta havet, vilket gjorde att internationell handel – och därmed också forexhandel – blomstrade i Konstantinopel. Kejsar Konstantin introducerade den bysantinska valutan guldsolidus, som blev till en stabil valuta som tack vare sitt höga anseende underlättande handeln i och med det bysantinska riket.

lorenzo de mediciFamiljen Medici

Under 1400-talet öppnade den mäktiga familjen Medici, vars bas var stadsstaten Florens, banker i flera olika länder för att kunna ägna sig åt forexhandel. Den drivande kraften bakom forexhandeln var de textilhandlare som behövde få utländsk valuta växlad.

Amsterdam

Under 1600-talet och 1700-talet fanns en livlig forexmarknad i Amsterdam. 1600-talet brukar ses som Amsterdams guldålder, eftersom staden då var en av de absolut rikaste i hela Europa. Skepp seglade från Amsterdam till Östersjöområdet, Amerika, Afrika och Asien för att idka handel. Varor som återvände till Amsterdam från exotiska platser som Indien, Indonesien, Sri Lanka (Ceylon) och Brasilien inbringade enorma belopp. Eftersom Amsterdam var Europas centrum för utrikeshandel blev det också Europas finansiella centrum, och valutahandel var en viktig del av den nederländska finansmarknaden.

Tidig modern forexhandel

Man brukar räkna år 1800-talet som starten på den moderna forexhandeln, bland annat eftersom det var då guldmyntfoten slog igenom. En myntfot innebär att man genom lag bestämmer förhållandet mellan myntets räkneenhet och en viktenhet av myntmetallen (i det här fallet guld). Myntet behöver inte tillverkas av guld för att ha en guldmyntfot, utan det räcker med att landets centralbank låter innehavaren av ett mynt lösa in det mot den förutbestämda mängden myntmetall.

En formell guldmyntfot etablerades först i Storbritannien, genom lanseringen av guldsovereignen år 1821. Guldmyntfot infördes sedan i United Province of Canada år 1853, Newfoundland 1865, USA 1873 och Tyskland (de jure) samma år. Australien, Nya Zeeland och British West Indies införde alla den brittiska guldmyntfoten. Här upp i norden införde den skandinaviska myntunionen (Sverige, Norge och Danmark) sin guldmyntfot år 1873. Värdet sattes så att 2 480 kronor kunde växlas in mot 1 kg guld.

Två viktiga aktörer inom den internationella forexhandeln på 1800-talet var Alex. Brown & Sons i USA och J.M. do Espírito Santo de Silva (Banco Espírito Santo) i Portugal.

londonLondon under det tidiga 1900-talet

Under det tidiga 1900-talet växte London fram som ett viktigt centrum för forexhandel. I den absoluta början av seklet var det dock Paris, Berlin och New York som dominerade forexhandeln, och år 1902 fanns det bara två forexmäklare i hela London.

Siffror från slutet av år 1913 visar dock att nästan 50% av världens forexhandel nu innefattade det brittiska pundet (pound sterling). År 1860 hade antalet utländska banker med kontor i London varit tre, nu fanns det 71 stycken.

År 1922 fanns det 17 stycken forexmäklare i London, och år 1924 fanns det 40 stycken firmor registrerade i London som ägnade sig åt valutaväxling. Viktiga aktörer var familjen Kleinwort och Samuel Montagu & Co.