Euro

Euron är officiell valuta i eurozonen, som i skrivande stund (april 2015) består av 19 av den Europeiska Unionens totalt 28 medlemsstater. Euron är den officiella valutan för alla EU:s institutioner. Flera länder och territorier som ej är medlemsstater i EU har också antagit euron som sin officiella valuta, antingen unilateralt eller genom bilaterala avtal. Denna samling omfattar länder och territorier både i och utanför Europa.

euroEuron är den näst vanligaste valutan i världens samlade valutareserver, det är endast den amerikanska dollarn (USD) som är vanligare.

Euron introducerades som räkenskapsvaluta för världens finansmarknader den 1 januari 1999. Det kom att dröja till den 1 januari 2002 innan fysiska eurosedlar och euromynt började användas. Euron har redan från sin introduktion varit fiatpengar. Valutan har aldrig haft en guldmyntfot eller liknande. I augusti 2014 fanns €-sedlar och €-mynt för ett sammanlagt värde av €995 miljarder i cirkulation. Detta var mer än det sammanlagda värdet på alla amerikanska dollarsedlar och dollarmynt som var i cirkulation.

Enligt Maastrichtfördraget 1992 är de flesta medlemsstater i EU skyldiga att anta euron som officiell valuta så snart de uppfyller vissa monetära och budgetmässiga konvergenskrav. Storbritannien och Danmark har förhandlat fram undantagsregler, medan Sverige medvetet ser till att inte uppfylla konvergenskraven.

Länder och territorier där euron är officiell valuta (2015):

 • Akrotiri och Dhekelia (ej en del av EU)

 • Andorra (ej en del av EU)

 • Belgien

 • Clippertonön (ej en del av EU)

 • Cypern

 • Estland

 • Finland

 • Frankrike

 • Franska Syd- och Antarktisterritorierna (ej en del av EU)

 • Grekland

 • Irland

 • Italien

 • Kosovo (ej en del av EU)

 • Lettland

 • Litauen

 • Luxemburg

 • Malta

 • Monaco (ej en del av EU)

 • Montenegro (ej en del av EU)

 • Nederländerna

 • Portugal

 • Saint Barthélemy (en längre en del av EU)

 • Saint-Pierre-et-Miquelon (ej en del av EU)

 • San Marino (ej en del av EU)

 • Slovakien

 • Slovenien

 • Spanien

 • Tyskland

 • Vatikanstaten (ej en del av EU)

 • Österrike

Korta fakta om EUR

Centralbank Europeiska centralbanken
Officiellt namn Euro
Valutakod (ISO 4217) EUR
Tecken
Delas i 1 euro består av 100 cent

Forexhandel med EUR

Euron säljs fritt på forexmarknader runt om i världen och dess värde i förhållande till andra valutor varierar (med undantag för de valutor vars värde är knutet till eurons värde).

I skrivande stund (april 2015) är euron den näst mest handlade valutan på forexmarknaden, efter den amerikanska dollarn (USD) som innehar förstaplatsen – med mycket god marginal. 2013 Triennial Central Bank Survey visade att det mest handlade valutaparet var EURUSD som utgjorde över 24% av handeln för år 2013. Totalt var USD en av valutorna i 87,0% av alla transaktioner i forexhandeln, medan tvåan EUR ingick i 33,4% av alla transaktioner.

Euron är en av de fyra valutor som utgör den valutakorg som används för att beräkna värdet av IMF:s särskilda dragningsrätter. De tre andra valurna är den amerikanska dollarn (USD), det brittiska pundet (GBP) och den japanska yenen (YEN).

Penningpolitik och den europeiska centralbanken

Euron sköts och administreras av både den Europeiska centralbanken (i Frankfurt) och Eurosystemet. Eurosystemet utgörs av centralbankerna i länder som ingår i eurozonen. (Värt att tänka på är att det finns länder och territorier som har euro som officiell valuta utan att ha en egen representant i Eurosystemet.)

Europeiska centralbanken (ECB) är en oberoende centralbank som har monopol på penningpolitiken för eurozonen. Eurosystemet har endast auktoritet att trycka, prägla och distribuera eurosedlar och euromynt samt sköta om betalningssystem.

ECB fokuserar på räntelägen snarare än att direkt försöka kontrollera växlingskurser mellan euron och andra valutor. Hittills har ECB hållit låneräntorna mycket lågt.

År 2010 började euron falla i dramatiskt i värde, bland annat mot den amerikanska dollarn. För år 2008 var snittväxelkursen $1,60 för €1. I mars 2015 låg den på $1,059 för €1.

Källor:

Författare:

Granskad av: