Prissättning på forexmarknaden

prissattning forexVarför är vissa valutor högre värderade än andra? Och varför varierar värdet på olika valutor upp och ned? Hur kan det komma sig att en valuta går upp som en raket ena dagen och sjunker som en sten dagen därpå?

Det finns en lång rad olika faktorer på kan inverka på hur valutor värderas gentemot varandra. Här nedanför ska vi gå igenom några av dem. Det är dock viktigt att vara medveten om att dessa nedanstående faktorer är långt ifrån de enda som kan påverka vad en valuta köps och säljs för i ett visst givet ögonblick. Det är inte heller så att valutamarknaden alltid reagerar som ”den ska” när en faktor ändras i en viss riktning.

Precis som vid handel med värdepapper är det i slutändan människor vi har att göra med (eller handelsrobotar som programmerats av människor) och hur de väljer att agera är inte alltid helt enkelt att förutsäga. Det är också en del av charmen med att handla med valutor.

Forexmarknaden är ökänd för sina snabba svängningar, och man ser ofta betydligt mer dramatiska svängningar på forexmarknaden precis efter att den nyhet har blivit offentlig än vad vi ser på till exempel aktiemarknaden. Det är inte heller alltid så att handlare kräver hårda fakta för att agera, utan tämligen lösa rykten kan räcka för att få bollen i rullning och skapa skarpa förändringar för värderingen av en eller flera valutor. Som nämnts ovan är det också inte helt ovanligt att forexmarknaden reagerar ”fel” på en nyhet, något som gör den ännu svårare att förutsäga. Om man i förväg vet att ett stort nyhetssläpp ska göras kan det därför vara idé att stänga alla sina positioner så att man slipper dras med i stormen, särskilt om man är nybörjare.

Det ekonomiska läget i valutans hemland

Sponsrade mäklare med forexhandel

Gforex vaultorenerellt sätt brukar man kunna se att ju bättre ekonomin går i det land som ställer ut valutan, desto högre värderas valutan. Om till exempel ekonomin i Storbritannien börjar gå bra medan ekonomin i USA börjar gå sämre kan vi alltså förvänta oss att det brittiska pundet ökar i värde i förhållande till den amerikanska dollarn.

Exakt hur man avgör hur det står till med ekonomin i ett land eller i en ekonomisk samarbetszon som eurozonen är dock något som olika experter har olika tankar om. Den som är intresserad av forexhandel kan behöva ta en närmare titt på en lång rad olika faktorer, såsom bruttonationalprodukt, försäljning i detaljhandeln, konsumenternas inställning och befolkningens sysselsättningsgrad.

Handelsbalans

Med handelsbalans menas ett lands balans mellan import och export. Om ett land har en negativ handelsbalans innebär det att landet importerar mer än vad det producerar, och detta brukar i sin tur leda till en svag (lågt värderad) valuta. Om till exempel Argentina måste importera väldigt mycket produkter samtidigt som de inte har särskilt mycket att exportera måste ju argentinska företag växla till sig utländsk valuta (till exempel USD) för att kunna betala sina fakturor till utländska producenter. Detta kan leda till att den argentinska peson (ARS) faller i förhållande till den amerikanska dollarn (USD), om det inte finns andra faktorer som i tillräckligt utsträckning motverkar pesons fall i förhållande till dollarn.

hur forex fungerarAtt den argentinska peson i vårt scenario faller behöver dock inte endast beror på att de argentinska företagen köper utländsk valuta, utan kan också vara ett resultat av att den argentinska staten och centralbanken medvetet försöker få ned värdet på den argentinska peson för att stödja den argentinska exportindustrin. Om den argentinska peson blir billig att köpa innebär det ju att varor som säljs i argentinska pesos får ett mer konkurrenskraftigt pris på den internationella marknaden.

Oroligheter

Politisk instabilitet i en nation eller valutaområde tenderar att försvaga valutan. Ofta krävs inte att hela området är drabbat, utan det kan räcka med att oroligheter i en viss region får tillräckligt mycket uppmärksamhet för att det ska påverka landets valuta negativt. Utländska investerare i landet kan börja sälja av sina tillgångar, samtidigt som det inte tillkommer några nya investerare på grund av det osäkra läget, och detta sammantaget leder lätt till att valutans värde sjunker i förhållande till andra valutor.