CFD

CFD står för Contract for Difference och är ett finansiellt kontrakt som avser prisdifferenser. På svenska används ibland termen marginalkontrakt.

En CFD är en form av derivatinstrument, där värdet på den CFD du har köpt utvecklas i enlighet med prisutvecklingen för den underliggande tillgången. Det finns idag många olika CFD:s att välja mellan och de kan till exempel ha en aktie, ett aktieindex, ett valutapar, ett valutaindex, en råvara eller en räntebärande obligation som underliggande tillgång.

Att köpa en CFD innebär att man kommer att göra lika stor vinst eller förlust som om man hade köpt den underliggande tillgången istället. Motparten för en CFD är den aktör som tillhandahåller handelssystemet där CFD:n såldes. Det är alltså denna part som är skyldig att betala dig om du gör en vinst på din CFD.

Ytterligare läsning: Information om CFD-mäklare

Varför köpa Contracts for Difference?euro

Sponsrade mäklare med CFD handel

CFD:s handlas huvudsakligen över internet och har blivit populära eftersom de gör det enkelt att tjäna pengar på till exempel aktier eller valutor utan att faktiskt behöva köpa aktier eller sitta med en viss valuta i sin ägo. Säljare av CFD:s brukar inte kräva att man betalar in hela den underliggande egendomens värde när man köper sin CFD, utan det räcker med att man deponerar ett mindre belopp som säkerhet. Köpet sker alltså på kredit, med en deponerad summa som säkerhet för lånet. Hur stor säkerhet som krävs beror på flera faktorer och beslutas av den som beviljar krediten.

Exempel: Du vill köpa en CFD som har 100 stycken Alphabet Inc Class A aktier som underliggande. I skrivande stund är aktiekursen för NASDAQ: GOOGL 809 USD vilket innebär att det skulle kosta dig över åttiotusen amerikanska dollar att faktiskt köpa 100 aktier och hoppas på att de ska gå upp i värde. Att köpa motsvarande CFD kräver inte att du har så mycket pengar tillgängliga, eftersom du köper på kredit. Allt som krävs är att du har tillräckligt för att göra den nödvändiga depositionen. När du så småningom avslutar kontraktet görs en kontantavräkning.

Vad är livstiden för en CFD?

Till skillnad mot till exempel aktieoptioner brukar CFD:s normalt inte ha någon begränsad löptid utan man kan hålla sitt CFD hur länge man vill. I praktiken brukar dock ägaren av ett CFD inte sitta kvar med den särskilt länge.

Innan man köper ett CFD är det viktigt att ta reda på vilka avgifter som tillkommer och hur de beräknas. Om man köper CFD:s med hävstång (det vill säga på kredit) kan kreditkostnader tillkomma som påverkas av hur länge man behåller kontraktet.

CFD:er brukar inte vara en bra lösning för den som vill göra långsiktiga investeringar i ett aktiebolag.

Hur beskattas vinster från Contracts for Difference?

Skatteverket ser en CFD som ett slags terminskontrakt, i enlighet med 44:e kapitlets 11:e paragraf i Inkomstskattelagen (1999:1229). Detta innebär att man som privatperson ska redovisa vinster och förluster som vinster och förluster i inkomstslaget kapital i självdeklarationen. Både ränta och ersättning för utdelning ska inkluderas.

Beskattningstidpunkten inträffar när förpliktelsen upphör. (Se Inkomstskattelagen 44:4)

Vad den underliggande egendomen är påverkar beskattningen. Om den underliggande tillgången är aktier eller aktieindex ses ett Contract for Difference som en delägarrätt (IL 48:2). Om den underliggande tillgången är en råvara är det istället IL 52:1 som gäller. Ett CFD kan även räknas som en svensk fordringsrätt (IL 48:3) eller utländsk fordringsrätt (IL 48:4).

Källor:

Författare:

Granskad av:

Karl Gustavsson