Finansiella instrument för forexhandel, del 2

Välkommen del 2 i denna artikelserie.

forex instrument del 2Foreign Exchange Futures (FX Futures)

Sponsrade mäklare med forexhandel

Futures (även kända som futurer på svenska) är standardiserade forward-kontrakt. Att de är standardiserade gör det smidigt att handla med dem. Det var International Commercial Exchange i New York som år 1970 skapade denna form av standardiserade forward-kontrakt för valutahandel. Värdepappret blev dock inte någon omedelbar succé, huvudsakligen på grund av att Bretton Woods-systemet fortfarande gällde.

En FX Future är ett avtal som stipulerar att en part ska byta en viss mängd av en viss valuta mot en annan valuta vid ett visst datum, i enlighet med en i förväg avtalad växelkurs. Växelkursen bestäms alltså redan när en FX Future skapas. Som datum då FX futuren ska infrias brukar man använda den tredje onsdagen i mars, juni, september eller december, men det går att använda vilket datum som helst.

Idag är det vanligast med FX Futures där en av valutorna är USD. När man talar om priset på en FX Future avser man då hur många USD man måste betala för en enhet av motvalutan.

Exempel på handelsplatser där handel med FX Futures sker är International Monetary Market (IMM), Tokyo Financial Exchange, IntercontinentalExchange och Euronext.liffe.

Att använda sig av en FX Future är praktiskt om man vet att man kommer att få ta emot en viss summa kontanter i en främmande valuta på ett visst datum, och redan nu vill låsa växelkursen så att man vet exakt hur mycket pengar man kommer att få i sin hemvaluta.

Exempel

Det svenska företaget A vet att de kommer att få en betalning på €1 miljon den 1 januari. De vill redan nu veta exakt hur mycket det kommer att motsvara i svenska kronor, använder sig därför av en FX Future. Denna FX Future anger att A den 1 januari ska växla €1 miljon mot svenska kronor, till en växelkurs där 1 euro ger 9,20 svenska kronor. (Ofta använder man sig dock av många mindre futurer istället för en stor.)

Foreign exchange option (FX Option)

fx optionsEn FX Option är ett avtal som innebär optionens ägare har rätt att, men inte är skyldig att, växla en viss mängd av en viss valuta mot en annan specificerad valuta i enlighet med en förutbestämd växelkurs på en förutbestämd dag.

Den som äger en option måste alltså inte genomföra någon transaktion den dag optionen förfaller, utan kan välja att avstå. Huruvida det är lönsamt att använda sig av optionen eller bäst att låta bli beror förstås på hur växelkursen för de båda valutorna ser ut den dagen.

En majoritet av alla handel med FX Optioner sker inte på någon vanlig börs utan over the counter (OTC), i Sverige även känt som handel över disk. Det finns dock några strikt reglerade handelsplatser där handel med FX Optioner äger rum, bland annat International Securities Exchange, Chicago Mercantile Exchange och Philadelphia Stock Exchange.

Exempel

Du har en FX Option som anger att du den 1 januari nästa år har rätt att växla 100 000 brittiska pund mot 200 000 australiensiska dollar. Den förutbestämda växelkursen (1 GBP för 2 AUD) kallas för strike price. I det här fallet har din option alltså ett strike price på GBP/AUD 2.00.

Din option är både en call för AUD och en put på GBP, men en option av denna typ brukar ändå kallas för GBPAUD put. (Man skulle dock lika gärna kunna kalla den för AUDGBP call.)

När den 1 januari kommer är det dagens växelkurs som avgör om du bör använda din option eller ej. Låt oss ponera att växelkursen anger att man får 180 000 AUD för 100 000 GBP. Du bör då använda din option för att byta till dig 200 000 AUD mot dina 100 000 GBP. Om du omedelbart vill realisera din vinst använder du en FX Spot transaktion för att växla 200 000 AUD mot GBP igen – mellanskillnaden är din vinst.

forex vaultorOm växelkursen istället anger att man får 220 000 AUD för 100 000 GBP har du inte någon nytta av att använda din FX Option, eftersom du får mer AUD om du växlar dina 100 000 GBP via en vanlig FX Spot transaktion istället.

Företag använder sig huvudsakligen av FX Optioner när de vill minska valutarisken för intäkter som de tror, men inte är säkra på, ska komma vid en viss tid. Om man är (rimligt) säker på att ett visst belopp ska komma in på en viss dag i en utländsk valuta är det vanligare att man använder sig av FX Forwards för att minska valutarisken. Om man däremot är osäker på om inbetalningen verkligen kommer att ske är det farligt att använda sig av FX Forwards eftersom man förbinder sig att genomföra de transaktioner som ens FX Forwards stipulerar. Använder man sig istället av FX Optioner har man ryggen fri, eftersom man själv väljer om man vill utnyttja sin option eller inte. Har betalningen inte kommit in på det datum som optionen förfaller kan man bara strunta i att utnyttja optionen.