Vad är forex pips?

forex pip stegNär man först kommer i kontakt med forexhandeln är det många nya begrepp som dyker upp, och ett av dem är pips. Vad är pips och varför är det viktigt att veta vad pips är om man vill ägna sig åt forexhandel?

Vad är pips?

Sponsrade mäklare med forexhandel

Ordet pips kommer från percentage in point. Det är en enhet som används för att ange förändringar i värde hos ett valutapar (till exempel EUR/USD). Traditionellt har minsta möjliga förändring som kan visas varit 1 pip. Idag finns det dock handelsplattformar på internet där växelkursen visas ned till 1/10 pip. Detta kallas fractional pips.

För de flesta flitigt handlade valutor är en pip den fjärde decimalen, men det finns undantag. Till exempel är en pip hos den japanska yenen (JPY) bara den andra decimalen.

Låt oss till exempel ponera att vi har valutaparet EUR/USD med växelkursen 1,5413. Om växelkursen ändras till 1,5417 innebär det en ökning med 4 pips. Om den sedan går ned från 1,5417 till 1,5411 är det en minskning med 6 pips.

Valutor handlas normalt i positioner bestående av 100 000 enheter av basvalutan. Om en sådan position genomgår en positiv kursförändring på 1 pip innebär det att värdet ökat med 10 enheter av motvalutan.

Handelsexempel

pipsI vårt exempel handlas valutaparet EUR/USD med en växelkurs på 1,3000. Detta innebär att för 1 euro får man 1,3 amerikanska dollar.

Låt oss ponera att du som handlare köper en 5 normalstora positioner, det vill säga 5 x 100 000 = 500 000 av EUR/USD. Du köper för 650 000 USD.

Nu ökar växelkursen till 1,3010. Detta innebär en ökning med 10 pips.

Du säljer av dina 5 positioner, och får 650 500 USD (eftersom 500 000 x 0,0010 = 500). Du har gjort en vinst på 500 USD.

Fractional pips

Som nämnts här ovanför finns det handelsplattformar på internet som inte nöjer sig med att ange hela pips utan även anger tiondels pips.

För valutapar som handlas till fjärde decimalen brukar sådana plattformar ange växelkursen till och med den femte decimalen, och för valutapar som handlas till andra decimalen brukar de ange växelkursen till och med den tredje decimalen. Detta gör att man som handlare kan ge ännu mer exakta instruktioner till plattformen om vad man vill göra.

Obs! I nedanstående två tabeller anges växelkursen enligt det engelska systemet, det vill säga med punkt istället för kommatecken som decimaltecken.

Exempel på valutapar med fem decimaler, som handlas till fjärde decimalen:

Valutapar Exempel på hur det kan se ut
EUR/USD 1.3485
EUR/GBP 0.83589
USD/CHF 0.87201
USD/CAD 1.12749
GBP/USD 1.60873
GBP/CHF 1.45935
AUD/USD 0.92415
NZD/USD 0.84994

Exempel på valutapar med tre decimaler, som handlas till andra decimalen:

Valutapar Exempel på hur det kan se ut
EUR/JPY 142.113
USD/JPY 102.449
GBP/JPY 168.375

I valutapar som bara handlas till andra decimalen innebär en pip upp eller ned att den andra decimalen har rört sig ett steg upp eller ned. Om till exempel EUR/JPY går från 142.113 till 142.143 innebär det en uppgång med 3 pips.