Alternativ till valutahandel

Marknaden för valutahandel (forexhandel) är en av de mest populära finansmarknaderna – den är öppen dygnet runt och tillgänglig även för handlare med liten budget. Det finns dock alternativ till valutahandel som erbjuder intressanta fördelar, inklusive bra vinstpotential. Här listar vi de bästa alternativen till valutahandel tillsammans med deras fördelar och nackdelar.

Men först, varför händer det att handlare söker alternativ till valutahandel?

FX-handlare (forexhandlare) måste förutse om värdet på en valuta kommer att öka eller minska i förhållande till en annan, och det kan vara en svår färdighet att bemästra. Detta blir ännu svårare när småskaliga handlare ställs mot stora institutioner med betydande kapital, avancerad teknik och större likviditet. Små handlare kämpar ofta för att säkra tillräckligt bra priser och snabb exekveringstid jämfört med vad institutionella aktörerna åtnjuter.

Vissa forexhandlare tycker också att det är svårt att med framgång spekulera i valuta på grund av valutaparens natur och det komplexa nätet av faktorer som påverkar priserna. En valuta kommer att återspegla ett lands allmänna ekonomiska prestanda, med hänsyn till inflation, arbetslöshet, BNP-tillväxt eller nedgång, riktmärkesräntor, med mera. För att toppa det måste du ofta analysera båda sidorna av ett valutapar och väga det ena mot det andra för att göra korrekta och tillräckligt exakta förutsägelser.

På grund av detta letar många detaljhandlare efter bättre alternativ till valutahandel. Här är några exempel på alternativ som kan var väl värda att överväga:

Aktier

Aktiehandel kan vara bra alternativ till valutahandel. Förutom spekulationer på kortfristiga prisrörelser kan handlare placera sina pengar i företag som de tror har potential för långsiktig tillväxt. Väljer man aktier i företag som brukar ge aktieutdelning kan man också tjäna pengar den vägen.

De allra störtsta, mest kända och riktigt väletablerade börsnoterade företagen kallas ofta för ’blue-chip’-aktier. Dessa är vanligtvis stora företag med bra rykte och driftsäkerhet. Investerare som föredrar att köpa och behålla kan uppskatta stabiliteten som erbjuds av blue-chip-bolag som ett alternativ till handel med volatila valutapar, även om många handlare istället letar efter mindre företag eftersom de kan erbjuda större tillväxtpotential.

Börsnoterade aktier handlas vanligtvis under vanliga kontorstider i sina respektive tidszoner, måndag till fredag. Detta är en viktig skillnad jämfört med valutahandel, som generellt är tillgänglig 24/5. Det ska dock sägas att vissa börser tillåter handel före marknadsöppning och efter marknadsstängning.

Värdet på aktier anges vanligtvis i den inhemska valutan på den börs de handlas på.

Precis som för valutaspekulation är det vanligt att mäklare erbjuder hävstångshandel för aktiespekulation, särskilt när det rör sig om kortsiktig spekulation. I vissa jurisdiktioner är hävstängernas storlek begränsade för icke-yrkesmässig handel, så att småskaliga hobbyhandlare inte ska råka dra på sig för stora skulder. Inom EU ligger det allmänna taket för hävstångshandel med aktier på 1:5.

ETF:er

Ett annat alternativ till valutahandel för riskmedvetna investerare är börshandlade fonder, så kallade ETF:er. ETF står för exchange-traded fund.

ETF:er är fonder där fondandelarna köps och säljs på en börs, ungefär som börsnoterade aktier. ETF:er är ett populärt handels- och investeringsinstrument, och i USA finns ungefär 3000 ETF-produkter noterade vid någon av börserna.

Vad själva fonden investerar i / spekulerar på kan variera, och det kan till exempel röra sig om aktier, valuta eller råvarupriser.

ETF:er tenderar att vara mindre volatila jämfört med enskilda aktier eller valutor, särskilt de fonder som investgerar i stora globala företag. När det finns en ballans och riskspridning inom fonden brukar extrema prisrörelser i någon av ETF:ens tillgångar vanligtvis balanseras ut av de andra. Exmpel: Även om ett visst företag står inför ekonomiska svårigheter ett år kan ett annat uppvisa stor omsättning – detta kommer att hålla det totala priset på ETF:en stabilt.

Några av de mest populära ETF:erna följer prestandan för hela aktiebörser eller sektorer genom att inkludera ett brett utbud av tillgångar från relevanta företag. Dessa är populära investeringar för privata investerare eftersom deras naturliga tendens till tillväxt innebär att de kan generera mer avkastning än räntan från ett bankkonto. Eftersom ETF:er även kan användas som metod för CFD-handel och annan derivathandel kan de dock också vara ett intressant alternativ för aktiva handlare som vill ta högre risker.

Handlare med intresse för valutahandel kanske vill överväga valuta-ETF:er som följer värdet för en enskild valuta mot en korg av motvalutor. Exempel inkluderar Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) och Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB).

Råvaror

På vår lista över de bästa alternativen till valutahandel finns råvaror. Detta är naturresurser eller jordbruksprodukter som vanligtvis köps och säljs på börser, såsom London Metal Exchange (LME) eller Chicago Mercantile Exchange (CME).

Handel med råvaror kan vara ett bra sätt att diversifiera en portfölj, eftersom råvarupriser ofta rör sig oberoende av andra tillgångsklasser eller i motsats till dem. Detta innebär att vissa råvaror, som guld och silver, kan öka i värde under perioder av ekonomisk turbulens.

Råvarumarknaderna är oerhört mångsidiga och inkluderar allt från boskap till platina, men alla råvarupriser styrs av tillgång och efterfrågan. Vissa handlare finner det enklare att förstå prisfluktuationerna hos råvaror eftersom dessa ofta är resultatet av påtaglig påverkan såsom väder eller säsongscykler. Samtidigt kan handlare som har insikt i produktionen av vissa råvaror, såsom brytning av koppar, ha en naturlig fördel i att handla med dem.

Precis som för aktier kan spekulationen på råvaror vara begränsad till börsernas öppettider och du kommer normalt att ha tillgång till lägre hävstänger än för valutahandel.

Index

Spekulation på index har vuxit i popularitet som alternativ till valutahandel. Många handlare uppskattar att smidigt kunna skaffa sig exponering mot en hel sektor med en enda position. Istället för att förlita sig på ett enskilt valutapar ger ett index exponering mot en stor del av en marknad på en gång, till exempel teknikföretag.

Det finns många olika indextyper, bland annat aktieindex. Aktieindex är i grunden ett mått på den totala prisprestandan för en grupp aktier inom en börs. Aktieindex är vanligtvis mindre volatila än valutapar, eftersom prisrörelser balanseras mellan företagen inom indexet.

Viktigt att notera är att det finns många olika aktieindex, inklusive de som spårar prestandan för en hel börs eller viktig del av en börs. Till exempel har vi det berömda S&P 500 som följer de största företagen i USA. Du kan också spekulera på branschspecifika index, samt på produkter som Volatility Index (VIX) som spårar marknadssentimentet.

Kryptovalutor

Ett av de nyaste alternativen till valutahandel är kryptovalutor. Denna digitala tillgångsklass har fångat en växande del av marknaden för hobbyhandlare sedan den första kryptovalutan, Bitcoin, introducerades på internet år 2009.

Kryptovalutor är riskfyllda tillgångar att handla med eftersom de är benäga att gå igenom stora prisrörelser och valutorna är till stor del oreglerade. Men den extrema volatiliteten och den fria innovationen inom kryptosektorn har lett till stora vinster under det senaste årtiondet. Bitcoin gick från att vara nästan värdelös vid sin lansering till att nå en all-time-high på över $69,000 år 2021, och det finns en lång lista av nyare kryptovalutor som har följt en liknande, om än mindre extrem, bana.

Kryptovalutor kan handlas på ett liknande sätt som valutapar på digitala marknader. Man kan också spekulera på kurserna hos mäklare som eToro och IC Markets, vilka erbjuder krypto-CFD:er, vilket gör det möjligt för handlare att spekulera i prisrörelser utan att faktiskt köpa och äga någon kryptovaluta.

Källor:

Författare:

Granskad av:

Karl Gustavsson