Vad är forex pips?

När man först kommer i kontakt med forexhandeln är det många nya begrepp som dyker upp, och ett av dem är pips. Vad är pips och varför är det viktigt att veta vad pips är om ...

Finansiella instrument för forexhandel, del 2

Välkommen del 2 i denna artikelserie. Foreign Exchange Futures (FX Futures) Futures (även kända som futurer på svenska) är standardiserade forward-kontrakt. Att de är standardiserade ...

Finansiella instrument för forexhandel

Foreign exchange spot (FX spot) En foreign exchange spot transaction (FX spot) är en överenskommelse mellan två parter om att köpa en valuta och sälja en annan valuta för ett ...