SMS-lån

sms-lånSMS-lån, även känt som mobillån, är en typ av snabblån som sker via SMS. SMS-lån är särskilt vanliga i Sverige och Finland, och det finns även en del företag som erbjuder SMS-lån i Danmark och Norge. I andra delar av världen är SMS-lån än så länge tämligen ovanliga. I många länder, bland annat USA och Storbritannien, har man en annan tradition med så kallade payday loans där man kan få små, kortfristiga lån genom att visa upp ett lönebesked eller motsvarande och skriva en check som dateras så att den kan lösas in av långivaren den dag nästa lön kommer in på kontot.

SMS-lån har fått sitt namn av att man använder sig av en mobiltelefon med SMS-funktion för att ansöka om lånet och få information om huruvida det har blivit beviljat eller ej. Idag finns det även gott om företag som erbjuder sms-lån via sina webbsajter, och trots att inga SMS behöver skickas brukar dessa lån ändå kallas för SMS-lån eftersom de till sin karaktär påminner så mycket om SMS-lån.

Belopp

De flesta företag som erbjuder SMS-lån har ett tämligen lågt tak för hur stort ett lån kan vara. Ett SMS-lån är alltså inte ett lån man tar för att köpa en fastighet eller liknande. Taket ligger ofta på 10 000 kronor eller lägre.

När får jag tillgång till pengarna?

En viktig faktor som hjälpt till att göra SMS-lån populära är att man vanligen kan få in pengarna på sitt bankkonto mycket snabbt efter att man skickat iväg sin låneansökan.

När SMS-lån började slå igenom i mitten av 2000-talet var det vanligt att man fick tillgång till sina pengar inom 15 minuter, men sedan början av 2008 har det blivit svårare att hitta företag som kan erbjuda så snabba SMS-lån. Detta beror på att supersnabba SMS-lån fick mycket kritik och ansågs lura in folk i skuldfällor genom att möjliggöra oövertänkta ekonomiska beslut. De svenska storbankerna stämde in i kritiken, och agerade för att göra det svårare att så snabbt få ut pengarna till låntagaren. Numera måste man normalt vänta till dagen efter att lånet beviljades innan man får tillgång till pengarna.

Lånetiden

SMS-lån är normalt kortfristiga lån som ska betalas tillbaka inom några veckor. En månads lånetid är mycket vanlig.

Det är viktigt att alltid ta reda på exakt när lånet senast ska betalas tillbaka innan man tar ett SMS-lån, så att man inte hamnar i en situation där lånetiden löper ut innan man har hunnit få pengar igen.

Kostnad

SMS-lån annonseras ofta som räntefria lån eller lån med låg ränta, men innan man beslutar sig för att ta ett SMS-lån bör man sätta sig ned och räkna fram den totala kostnaden för lånet.

Här är några frågor som man bör se till att få svar på så att man kan bilda sig en korrekt uppfattning om lånevillkoren.

  1. Hur hög är räntan om jag betalar tillbaka SMS-lånet inom den stipulerade lånetiden?
  2. Hur hög är räntan om jag inte har betalat tillbaka SMS-lånet inom den stipulerade lånetiden?
  3. Vilka avgifter tillkommer för detta SMS-lån om det betalas tillbaka i tid?
  4. Vilka avgifter tillkommer för detta SMS-lån om det inte betalas tillbaka i tid?

Det är vanligt att företag som erbjuder SMS-lån med låg eller obefintlig ränta istället tar ut höga fasta avgifter för lånet. Det kan till exempel handla om en stor uppläggningsavgift som gör att den totala kostnaden för lånet blir mycket hög. Anledningen till detta har att göra med SMS-lånets natur. SMS-lån är normalt små lån som ska betalas tillbaka snabbt. Detta innebär att det inte finns så mycket pengar att tjäna på att ta ut vanlig ränta. En bank som tar ut 4% ränta på ditt huslån tjänar mycket pengar trots den låga räntan eftersom lånet består av 2,5 miljoner kronor och du betalar av på lånet i 25+ år. En långivare som ger dig ett SMS-lån på 500 kronor som du betalar av en månad senare kommer med en årsränta på 4% knappt att täcka administrationskostnaden för ditt lilla lån. Därför är det mer lönsamt för SMS-långivaren att ha en hög fast uppläggningsavgift som tas ut oavsett hur litet ditt lån är och oavsett hur snabbt du betalar tillbaka det.

När man räknar in de fasta avgifterna för SMS-lån i Sverige är det inte ovanligt att man kommer upp i belopp som skulle motsvara 500% eller mer i effektiv årsränta.

Exempel på räntor och avgifter som kan tas ut för ett SMS-lån:

  • En ansökningsavgift som debiteras telefonräkningen när man skickar sitt ansöknings-SMS.
  • Uppläggningsavgift
  • Vanlig kreditränta som tas ut även om du betalar i tid
  • Förseningsavgift om du inte betalar tillbaka i tid
  • Påminnelseavgift för varje enskild påminnelse som skickas ut
  • Dröjsmålsränta om du inte betalar i tid

Ränteavdrag

Om du har tagit ett SMS-lån, glöm inte bort att du har rätt att göra ränteavdrag i din deklaration.

Lagstiftning

Från och med den 1 juli 2014 regleras SMS-lån i Sverige av ”Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter”.

Kontrollen av långivarens verksamhet görs av Finansinspektionen och Konsumentverket. Långivaren måste ha tillstånd från Finansinspektionen för sin verksamhet.

Lagen 2014:275 handlar inte bara om att skydda konsumenter, utan finns också för att motverka bland annat penningtvätt och finansiering av terrorism.

EU

I januari 2008 antog Europaparlamentet ett direktiv som innebär att SMS-lån inom EU som uppgår till över €200 omfattas av samma regler avseende informationsplikt om lånets totalkostnad som större lån. Detta är dock endast ett direktiv, vilket innebär att det måste omsättas till nationell lagstiftning för att vara bindande i Sverige.